Algemene info

REGLEMENT WTC DE ZWAANTJES


 
(Laatste aanpassing 25/01/2023)

 

En nieuw lid dient zich aan te bieden voor 01 mei van het lopende jaar. Hierna zullen in het lopende jaar geen nieuwe leden meer ingeschreven worden.

 

Ieder lid betaalt een lidgeld van 40 EURO. Hierin zit  lidgeld voor de club en  verzekering. (Bij aanpassing polis kan dit bedrag veranderen) .  Dit lidgeld kan nooit teruggevorderd worden bij het verlaten van de club om welke reden dan ook.

 

Om volwaardig lid te blijven van de club dient met  10 ritten per jaar mee te rijden. Hierop kan echter bij een geldige reden door het bestuur een uitzondering worden toegestaan.

 

Wanneer er een reden zou bestaan om een lid uit de club te weren, zal deze beslissing door het volledige bestuur dienen genomen te worden.

 

Het seizoen loopt van de eerste zondag van maart tot en met de laatste zondag van oktober, een rittenkalender wordt door de club opgesteld.

 

De club bestaat uit verschillende groepen,hierin is een verantwoordelijke aangeduid, welke voor een ordelijk verloop zorgt tijdens de ritten. De leden dienen deze zijn aanwijzingen dan ook op te volgen.

 

Bij het rijden van de rit zelf zal de wegcode nageleefd worden en kan de club nooit aansprakelijk worden gesteld voor het begaan van een verkeersovertreding door één  of meerdere van de leden.

 

Wanneer een lid de rit gereden heeft zal hij een groene aanduiding krijgen bij afwezigheid wordt er een rode aanduiding gemaakt.

Ook zal het clublid rood krijgen wanneer blijkt dat er zondags niet in de geldende clubkledij wordt gereden. Dit wil zeggen in de kledij die laatst verkregen werd.

Naar aanleiding van deze aanduiding wordt het aantal ritten van het lid berekend op het einde van het seizoen.

 

Een nieuw lid zal bij zijn aansluiting verplicht zijn het basispakket zijnde Korte broek – Lange broek – Trui korte Mouwen en Trui Lange Mouwen, windstopper en helm aan te kopen voor een waarde van 350 Euro.Deze 350 Euro wordt gespreid over vier jaar terugbetaald aan het lid, wanneer dit lid min 10 ritten per seizoen zoals voorzien in het reglement rijdt en minstens 2 punten elk jaar verzameld heeft bij het helpen op activiteiten dit met een maximum van 90 Euro per jaar. Wanneer het nieuwe lid hier in gebreke blijft zal er geen terugbetaling meer geschieden.

De kledij voor de nieuwe leden wordt telkens besteld op 01 Mei wanneer de ledenlijst definitief is voor dat jaar. Dan pas ook zal de 50 Euro als dit nog verschuldigd is terugbetaald worden.

 

De overige uitrusting zoals wintervest –, wanneer dit door club voorzien wordt zolang het financieel mogelijk is, wordt het tweede seizoen aan het nieuwe lid gegeven,wanneer deze voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden van het lidmaatschap van zijn eerste jaar..

Het nieuwe lid is echter vrij deze goederen aan te kopen bij aansluiting in de club.De werkelijke aankoopprijs BTW inbegrepen zal hier voor aangerekend worden. De terugbetaling van dit bijkomend materieel, zo het voorzien is in het reglement gebeurt het jaar nadien na 1Mei, wanneer de ledenlijst van dat jaar volledig is.

 

Bijzondere regel : Wanneer een clublid valt tijdens een rit voorzien op de kalender zal zijn beschadigde regelmentaire clubkledij door de club vervangen worden alsook de helm als deze in het pakket van de verkregen kledij zit. Voor de ritten buiten de kalender geldt deze regel niet en dient de kledij vervangen te worden door het lid zelf en betaald te worden.

(Goedgekeurd met meerderheid Algemene vergadering 25/01/2013)

 

Vanaf 2006 wordt een vergoedingssysteem ingevoerd voor de geleverde prestaties van het clublid doorheen het jaar. Dit wil zeggen hulp bij de veldtoertocht en Antilliaanse Feesten.

Er wordt om de vier jaar een nieuwe outfit aangekocht, een lid kan dus deze kledij verdienen door 8 prestaties te leveren. Wanneer dit niet het geval is, zal er per gemiste prestatie 1/8 van de aankoopprijs aangerekend worden.

 

Indien de club uitstappen, maakt met de eigen wagens zullen de personen die meerijden vreemd aan de wagen een bijdrage betalen aan de chauffeur met wie zij meerijden.

Bij deze uitstappen zal ook een vergoeding worden gevraagd voor het vervoer van de fietsen dat steeds op eigen verantwoordelijkheid geschied en dus kan de club of de vervoerder niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade.

 

Wat betreft de verzekering is het lid steeds verzekerd tegen lichamelijk letsel en schade aan derden ,dit zelfs bij een individuele training, maar er is  nooit een tussenkomst voor schade aan kledij of fietsen.

 

Bij het stoppen van de club gaat het overtollige geld naar een goed doel te kiezen door het laatste bestuur (Beslissing algemene vergadering 2009)

Rekening:

WTC De Zwaantjes

Rek: BE 848508-4843-6059

BIC: SPAABE22